Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานตรวจสอบน้ำประปาตามคำร้องเรียน

วันนี้(9 ก.ค.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว สั่งการให้ จนท.ประปา อบต.เขาไม้แก้ว ออกสำรวจน้ำประปาที่ปล่อยให้ประชาชนใช้ หลังจากมีการแจ้งมาว่าน้ำขุ่น และมีกลิ่น ซึ่ง จนท.ประปา อบต.เขาไม้แก้ว ได้เร่งดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบถึงกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ