Input your search keywords and press Enter.

สภ.สัตหีบ ช่วยชาย เร่ร่อนไร้หนทาง ส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

ที่หลังสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบชายเร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ไป นั่งขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณ หลังสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จึงรีบประสาน ไปยัง พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น นำส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.บางละมุง


จาการสอบถามชายเร่ร่อน ทราบชื่อ นาย ประพันธุ์ศักดิ์ อุ่นไชย อายุ 36 ปี ไม่มีบัตรประชาชน เป็นคนสัญชาติไทย พบเพียง สำเนาทะเบียนบ้าน ที่พกติดตัวไว้ ถามตอบรู้เรื่อง และจากการสอบถามในเบื้องต้น ทราบว่า ชายดังกล่าว ได้เดินทางโดยการนั่งรถตู้ โดยสาร มาจาก กทม. ซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทาง ไร้ญาติ ขาดมิตร และมาลงในเขตพื้นที่สัตหีบ อยู่ในพื้นที่สัตหีบได้ 3 วัน หวังจะมาหางานทำ แต่ด้วยวิกฤตโควิด19 จึงหางานทำไม่ได้ ไร้หนทาง การดำเนินชีวิต เดินเร่ร่อน แถวหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และเดินมานั่งพักที่หลัง สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จึงได้พบกับผู้สื่อข่าว จนได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ ได้เข้าให้การช่วยเหลือ นาย ประพันธุ์ศักดิ์ อุ่นไชย อายุ 36 ปี ชายไร้ที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งได้ประสาน นางสาวศศิกมล เลี่ยมรักษ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี นางสาวมนรดา แก้วจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ นำตัวส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ต้องกักตัว นาย ประพันธุ์ศักดิ์ อุ่นไชย ชายไร้บ้าน 14 วัน และ ต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ตามมาตรการต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323