Input your search keywords and press Enter.

โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความสำเร็จ อาชีพช่างเสริมสวย ให้กับชมรมช่างตัดผม-เสริมสวย เทศบาลพิษณุโลก

ที่ โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ภายในซอยกรมที่ดิน พัทยาใต้ นางสาวจันทิมันติ์ สิริโพธิษาสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเสริมสวย-แต่งผม เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 100 คนภายใต้การนำของ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเสริมสวย-แต่งผม เทศบาลนครพิษณุโลก ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาได้เรียนรู้การทำอาชีพช่างเสริมสวย จากผู้มีประสบการณ์จริง แบบเข้าถึงการทำงานและพัฒนาสถานประกอบการเสริมสวยให้ได้มาตรฐาน

ดยทาง นางสาวจันทิมันติ์ สิริโพธิษาสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศเมื่อปี พ.ศ.2548 มาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนจบและสามารถประกอบอาชีพช่างเสริมสวยหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ไปแล้วถึง 5,000 คน ทั้งนี้ยังได้มีการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ รำลพบุรี และการสาธิตการตัดผม แต่งหน้า ให้กับคณะศึกษาดูงานได้ชมอีกด้วย