Input your search keywords and press Enter.

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” บริษัท พี เค เจ จำกัด มอบ มาม่า และ ปลากระป๋อง ให้ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อส่งมอบต่อให้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้(8 ก.ค.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว และนายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ มาม่าและปลากระป๋องจาก บริษัท พี เค เจ จำกัด เพื่อไว้มอบให้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วต่อไป