Input your search keywords and press Enter.

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ทำอาหารมอบให้ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย สู้โควิด19

ที่ศูนย์ บรรเทาทุกข์ ป้องกันโควิด 19 ซอยธรรมวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตร อุดมศักดิ์ พร้อมด้วย นาย ชายชาติ อิ่มแสงรัตน์ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเขตร อุดมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภา ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ก่อนช่วยกันนำบรรจุใส่กล่องใสนำมาวางเรียงไว้บนโต๊ะ ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านต่างทยอยเดินทางมารับกันไปรับประทาน กันที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วงวิกฤตโควิด 19 พร้อมทั้งจัดรถเคลือนที่พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนอีกด้วย


นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข กล่าวว่า ในช่วงนี้โควิดมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไม่ดี คนตกงานมาก ซึ่ง ในอำเภอสัตหีบ มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จากคลัสเตอร์ตลาดสัตหีบ ทำให้พื้นที่นี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง บางคนก็ไม่ได้ออกไปไหน บางคนก็ตกงาน ที่เคยค้าขายกันได้ก็ต้องหยุดขายกันไป ซึ่งทางเทศบาลตำบล เขตร อุดมศักดิ์ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาร่วมกัน จัดทำอาหารปรุงสุกใหม่ แจกให้ชาวบ้านในชุมชน ได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในช่วงวิกฤตโควิด19


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323