Input your search keywords and press Enter.

ไม่ทิ้งกัน ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์มอบสิ่งของให้ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน จากพิษโควิด19


ที่ซอยธรรมวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ นำโดย นาง อรกัญญา ปาณะวงศ์ ประธาน ชมรมชาวอีสานสัตหีบสับพันธ์พร้อมสมาชิกทีมงานคณะกรรมการ ร่วมปันน้ำใจ นำอาหารแห้ง เครื่องใช้ในครัวเรือน จำนวน 200 ชุด มามอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในซอยธรรมวิทยา บรรเทาความเดือดร้อน วิกฤตโควิด19 ซึ่งมี ทีมงานสัตหีบยุคใหม่ โดย นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ มาร่วมอำนวยความสะดวกให้กำลังใจ และร่วมมอบ อาหารแห้ง เครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนอีกด้วย


นาง อรกัญญา ปาณะวงศ์ ประธาน ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ กล่าวว่า หลังจากซอยชายโสด และ ซอยธรรมวิทยาถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ในช่วงคลัสเตอร์ ตลาดเช้าสัตหีบ ที่ผ่านมานั้น ทางชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความเดือนร้อน จึงรวบรวมเงินจากทางชมรมฯมาซื้อสิ่งของ จำเป็น เพื่อมามอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตโควิด19 ภายใน ซอยธรรมวิทยาและซอยชายโสด ทางชมรมจะนิ่งนอนใจไม่ได้ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน และ เราขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้พวกเขาได้ผ่านวิกฤตโควิด19 ไปให้ได้ และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นประชาชนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง


ในการนี้ทาง ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ขอให้ประชาชนทุกคนระวัดระวังตนเองให้มากยิ่งขึ้น สวมใส่หน้ากากหน้ามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมืออยู่บ่อยๆ ลดการไปอยู่ในพื้นที่แออัดผู้คนมากมาย ทั้งนี้ก็ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และขอให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท เราทุกคนจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323