Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี ฝ่ายความมั่นคงสัตหีบบูรณาการร่วม ทหารเรือ อบต. โรงพยาบาล ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบแคมป์แรงงาน ตามมาตรการป้องกันโควิด


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง อ.สัตหีบ บูรณาการร่วมกับ สภ.พลูตาหลวง สห.ทร.ที่ 2 ฐานทัพเรือสัตหีบ ร.พ.สัตหีบ กม.10 อบต.พลูตาหลวง ผญบ.ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตรวจตราและสอดส่องดูแลการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงาน ประกอบด้วย


1.แคมป์คนงานบริษัท ริคอล จำกัด ตั้งอยู่ใน.3 ต.พลูตาหลวง พบแรงงานต่างด้าว พม่า 26 คน กัมพูชา 13 คน
2.แคมป์คนงาน หจก.สุวรรณกิจกำแพง ตั้งอยู่ใน.1 ต.พลูตาหลวง แรงงานไทย 112 คน แรงงานต่างด้าว พม่า 4 คน


ในการนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ถือปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25/2564 ลง 26 มิ.ย.64 เรื่องการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างฯ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับแรงงานดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0908535645