Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบใจหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว

เพื่อแก้ไขปรับปรุง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองฝั่งถนน บริเวณ ถนน รย.2015 (โค้งบ้านแปลงแปด) หมู่ 5 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำรถตัดหญ้าพร้อม จนท. ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ