Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว วิสัยทัศน์กว้างไกลไม่หยุดแก้ไขพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้าน มาบข่าหวาน ม.2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนและมีลมพัด จึงส่งผลกระทบทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนตามหมู่บ้านเป็นบางจุดได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนในยามค่ำคืน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ โทร.