Input your search keywords and press Enter.

นิคมอุตสาหกรรมWHAร่วมกับบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด มอบงบสนับสนุนซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่างให้หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2564 เวลา10.30น. ที่จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน นายประเทือง แสงเพลิง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายเอนก สุภาภรณ์ ประธานที่ปรึกษา นายณัฐกิตต์ เตียวประเสริฐ ที่ปรึกษา นายกำแพง อัคชาติ หัวหน้าจุดและ อาสาสมัคร ศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน ให้การต้อนรับนางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 พร้อมด้วยแทนจากโรงงานภายในนิคม

อุตสาหกรรมWHAบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัดและร้านสมเกียรติค้าของเก่า ร่วมมอบงบสนับสนุนซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่างให้หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน ได้นำเงินสด มอบให้กับนายเอนก สุภาภรณ์ ประธานที่ปรึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อจะนำไปจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่าง ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถยนต์ และเหตุต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา โดยทางกลุ่มนิคม

อุตสาหกรรมWHA ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ว่ามีความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือแม่กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา จึงได้ร่วมกันมอบเงินสดจำนวนดังกล่าวมอบให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน