Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงพื้นที่ถนนบ้านแปลงแปด-แปลงเก้า ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้สั่งการ ให้นายบัญชา อุดง รอง นายก อบต.เขาไม่แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาำม้แก้ว พร้อม จนท. อบต.เขาไม้แก้ว ออกสำรวจ และดำเนินการตัดหญ้าข้างทางในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อทัศนวิสัยการมองเห็นของประชาชนในพื้นที่และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วได้ลงพื้นที่ บ้านภูไทร และถนนบ้านแปลงแปด-แปลงเก้า ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ตัดหญ้า 2ข้างทางโดยใช้รถไถตัดหญ้า และทีมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วใช้เครื่องตัดหญ้าตัดในจุดที่รถตัดหญ้าตัดไม่ถึง และบางช่วงเป็นทางโค้งส่งผลต่อทัศนวิสัยของพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมา

ทาง อบต.เขาไม้แก้วจะเร่งแก้ไขและพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง และถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย

 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร.038-072634-5 ในวันและเวลาราชการ