Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนกลุ่มสูงอายุและกลุ่มป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “ หมอพร้อม ” เป็นวันแรก ณ คลินิกวัคซีนโควิด-19 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645