Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งกุลาดำ 1.5 แสนตัว ปูม้า 5.5 หมื่นตัว ปลูกต้นโกงกาง 400 ต้น สร้างประมงยั่งยืน


วันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น.อ.จเร โฉมเฉลา รอง ผอ.ศรชล.จว.จบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความสมดุลย์ธรรมชาติ โดยมี นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ร่วมกับ สมาคมประมงพื้นบ้านคลองหก สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำแหลมสิงห์ กอ.รมน.จว.จบ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ณ ชายฝั่งบ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


โดยได้ทำการปล่อยกุ้งกุลาดำจำนวน 150,000 ตัว ปูม้าจำนวน 55,000 ตัว และปลูกต้นโกงกางจำนวน 400 ต้น
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน