Input your search keywords and press Enter.

ศรชล. บูรณาการตรวจจับลักลอบทำประมงผิดกฏหมาย


วันที่ 26 พ.ค.64 เวลา 15.00 – 18.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร (ศรชล.จว.ชพ.) บูรณาการร่วมกับ


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดชุมพร (ศปท.จว.ชุมพร) ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร/ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รอง ผอ.ศรชล.จว.ชพ. ร่วมกับ นาย พงศ์รันย์ รัตนพรหม ผอ.ศปท.จว.ชพ. จัดกิจกรรมควบคุมการทำประมงในช่วงประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง (ประจวบ ฯ ชุมพร สุราษฎร์ธานี) โดยมี นายนุรัตน์ ขาวสอาด เจ้าพนักงานประมง เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย นำเรือตรวจประมง 324 ออกตรวจพื้นที่ตามภารกิจ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงหอย บริเวณชายทะเลอ่าวทุ่งมะขาม อ่าวทุ่งคา และอ่าวสวี ว่ามีการลักลอบนำเครื่องทำการประมงผิดกฎหมาย มาใช้ในบริเวณดังกล่าว


จากการตรวจสอบ พบลอบพับได้ (ไอ้โง่) จำนวน 79 ลูก ไม่พบเจ้าของ โดยลอบพับได้ดังกล่าว เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


แต่จากการตรวจสอบในครั้งนี้ ไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงได้รื้อถอนและทำการยึดเครื่องมือประมงดังกล่าว นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิสัย อ.เมือง จังหวัดชุมพร ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ส่วนลอบพับได้ (ไอ้โง่) ทั้งหมดได้เก็บรวบรวมไว้ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จังหวัดชุมพร เพื่อทำการเผาทำลายต่อไป