Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน


วันนี้(24 พ.ค.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสถานประกอบการ บ้านเรือน ห้องเช่า ฯในเขตพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว โดยมอบหมายให้ ส.อบต.วิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.ม.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้คำแนะนำประชาชน

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ แม้พื้นที่ของตำบลเขาไม้แก้ว ยังไม่พบประชาชนได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ก็ตาม แต่ อบต.เขาไม้แก้ว ก็ไม่ประมาท จัดเจ้าหน้าที่อบต. ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในชุมชน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน