Input your search keywords and press Enter.

“นายกเล็ก” พลังตะเคียนเตี้ย ลงพื้นที่ซ่อมถนนชำรุดในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. “นายกเล็ก”
ทีมพลังตะเคียนเตี้ย ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านคูณทวี หมู่ที่4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายศราวุธ ทองอู๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เขต 2 และ นายชำนาญ โชติช่วง เสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เขต 2 พร้อมด้วย นายธเนศ อะเวลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ลงพื้นที่หมู่บ้านคูณทวีเข้าซ่อมแซมถนนชำรุด โดย ลงสแลคกลบหลุมทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมา