Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทรภ.1 เยี่ยมให้กำลังใจครัวสนามรักสัตหีบ ร่วมสนับสนุนขนมหวานแพคใจใส่กล่องร่วมกับอาหารปรุงสุก ส่งถึงมือชาวบ้านสู้โควิด 19


วันที่ 18 พ.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินพรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) กองทัพเรือ พร้อมรองผู้บัญชาการฯ และคณะเดินทางมาที่ ครัวสนามรักสัตหีบ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พ่อครัว แม่ครัว ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันสนับสนุนและปรุงอาหารสุก เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 อยู่ในขณะนี้ โดยมี ดร.สถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นางสาวรัดใจ บันดิษฐศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ที่ร่วมกันปรุงอาหารสุกนำแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก 3 ในครั้งนี้ ร่วมให้การต้อนรับ


โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพล เพื่อนำอาหารปรุงสุกส่งมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งมีดำริให้ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดขนมหวานแพคใส่กล่อง วันละ 300 กล่อง สนับสนุนครัวสนามรักสัตหีบ ร่วมนำแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้านในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


สำหรับโครงการ ครัวสนามรักสัตหีบ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการทำอาหารสำเร็จรูปปรุงสุกพร้อมทาน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้าน โดยไม่ต้องออกมารับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 10 วัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323