Input your search keywords and press Enter.

ครอบครัว วรรณโกวิทและเพื่อน มอบอาหารทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19

 

 


วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า คุณปภพ อารยะศาสตร์ ในนาม บ้านวรรณโกวิทและเพื่อน ขอร่วมแบ่งปันน้ำใจ โดยนำขนมและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดย นาวาโทหญิง นงลักษณ์ บุญภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนบำบัดฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำวัน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ยังกล่าวอีกว่า ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณผู้ร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ มอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด–19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งยังคงสามารถติดต่อขอมอบสิ่งของได้โดยตรงที่ นาวาโทหญิง นงลักษณ์ บุญภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนบำบัดฯ เบอร์โทร 09 9690 0798 หรือที่ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 2576 และ 06 3442 2614


ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645