Input your search keywords and press Enter.

ซิโนแวคล็อตพิเศษ 20,000 โดส มาแน่นอน 20-21 พ.ค. เตรียมฉีดให้ชาวบางละมุง 4 จุด


ตามที่ประชาชนและสาธารณชนต่างรอคอยความหวังการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยในส่วนของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นั้นถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญพิเศษที่ต้องเร่งกระจายวัคซีนเพื่อเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาค โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมรับวัคซีนซิโนแวคล็อตพิเศษที่ถูกปรับลดจาก 30,000 โดส เหลือ 20,000 โดส และยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่นัดในการเดินทางมาของวัคซีน และกำหนดเข้ารับบริการวัคซีนได้เมื่อใดนั้น


ล่าสุด วันนี้ ( 18 พ.ค.64 ) ได้มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์คจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับสถานที่รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดชลบุรี ศักยภาพการให้บริการสถานพยาบาลละกี่โดส รวมทั้งวันเวลาที่จะให้บริการ โดยกำหนดไว้ คือวันที่ 20-21 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้ สร้างความสนใจให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ล้วนรอฟังคำตอบความแน่ชัดในเรื่องการจัดการวัคซีนของจังหวัดชลบุรี


ผู้สื่อข่าวได้สอบถามที่มาของข้อมูลและแหล่งอ้างอิงจากทางเจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี หลังจากมีรายงานว่าจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาให้จังหวัดชลบุรีจำนวน 45,000 โดส โดยได้กำหนดสถานที่บริการวัคซีนซิโนแวครวม 29 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอเมืองชลบุรี 9 แห่ง ส่วนอำเภอบางละมุง ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด จำนวน 20,000 โดส ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด จำนวน 4 จุด คือ 1. รพ.กรุงเทพพัทยา 2.รพ.เมืองพัทยา 3.ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และ4.สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก พร้อมแล้ว 100 %


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645