Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อCOVID-19

วันที่ 13 เมษายน 2564  นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวรส.อบต เขาไม้แก้ว ม.1 นางวิลาวรรณ แก้วรุ่ง เลขานุการ นายก อบต.เขาไม้แก้ว ตลอดจนทีมงาน ร่วมกันนำรถออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อCOVID-19


ออกตระเวนฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัสCOVID-19 บ้านเรือนประชาชน ห้องแถว ร้านค้า และที่ประชาชนร้องขอ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เขาไม้แก้ว ทั้งนี้ สำหรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อCOVID-19 ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่น บ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และจะตระเวนฉีดพ่นตามซอยต่างๆทุก ชุมชนทั่วเขตรับผิดชอบ อบต.เขาไม้แก้ว จนกว่าสถานะการณ์จะคลี่คลาย เพื่อชาวเขาไม้แก้วต้องรอดจากCOVID-19