Input your search keywords and press Enter.

กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทย (จุดเขาไม้แก้ว) สอนช่วยฟื้นคืนชีพหรือCPR เบื่องต้นให้กับ พระภิกษุสงฆ์ วัดเขาไม้แก้ว

วันที่ 14 เมษายน 2564 ที่วัดเขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว) โดยนายอุทัย อยู่กรุด หัวหน้าจุดเขาไม้แก้วครูผู้ช่วยสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน นายสมชาย กลัดกลาย รองหัวหน้าจุดครูผู้ช่วยสอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐานพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา หัวหน้าจุดเขาไม้แก้ว ร่วมกันเปิดอบรม “ หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน “

โดยกิจกรรมการฝึกอบรมได้ ให้ความสำคัญกับพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้มีความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพหรือCPR เบื่องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตลอดจนมีความรู้ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ


ทางด้าน พระครูสุนทรรัตนาภิรมย์ เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดพระภิกษุสงฆ์เกิดป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ Accident ด้วยกันเองก็สามารถช่วยเหลือกันเบื่องต้นได้ก่อนที่ทีมแพทย์จะมาถึง