Input your search keywords and press Enter.

“เที่ยวตราด…สงาดแน่” เกาะช้างเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 64 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกิจกรรมแถลงข่าว เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด… “เที่ยวตราด…สงาดแน่” โดยมีนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 (ศรีราชา) และ ดร.อภิชาติ ประสิทธ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวการเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด… ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ จัดขึ้นบริเวณร้านเลอเจ้าจอม คาเฟ่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ทั้งนี้ จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะจังหวัดตราด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้วกว่า 28 วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยงเกาะช้าง และพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดตราด ทั้งนี้การเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณะสุข อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ โรงแรม รีสอร์ท และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดตราด ยังได้รับมาตรฐาน SHA (Safe ty and Health Administra tion) แล้ว 73 แห่ง ในจำนวนนี้ อยู่บนเกาะช้างถึง 30 แห่ง จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือน อย่างไรก็ตามบรรยากาศ การท่องเที่ยวของเกาะช้างในช่วงนี้ จะมีความเงียบ สงบ น้ำทะเลสวย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ราคาห้องพักในช่วงนี้ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่คืนละหลักร้อยบาท ยังมีให้นักท่องเที่ยวได้จับจองเข้าพัก อีกด้วย

โดยมี นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายก อบจ.ตราด นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะช้าง และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าว กว่า 100 คน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645