Input your search keywords and press Enter.

สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานบริการตรวจเชื้อโควิด-19


สธ.อำเภอบางละมุง นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานบริการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ที่ บริเวณ หลังตลาดเช้า รัตนกร ซอยสยามคันทรี่คลับ อ.บางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้ามาเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจาก ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และแรงงานต่างด้าว เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอบางละมุง

สำหรับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรค โควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ด้านนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า สำหรับรถพระราชทานที่ลงมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 และในวันนี้ได้มีการนำรถพระราชทานตรวจหาเชื้อมจัดตั้งที่บริเวณตลาดเช้ารัตนกร ตำหนองปรือ ซึ่งเมื่อมีการแพระระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 2 มีผู้ป่วยโควิดอยู่หลายสิบคน และการตรวจในครั้งนี้ตั้งเป้าตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มเสียง ที่มีอาการไอ จาม มีไข้สูง ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น รวมไปถึงประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และแรงงานต่างด้าว จำนวน 300 คน สำหรับการตรวจในวันนี้ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็น หากผู้รับการตรวจรายได้พบเชื้อจะมีทีมสอบสวนโรคลงมาควบคุมดรคและดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนการลงตรวจหาเชื้อรถพระราชทานหลังจากนี้จะต้องดูพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เหมือนที่มีการแพร่ระบาดในระลอก 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคมที่ผ่านมา จึงจะมีการจะรถพระราชทานลงพื้นที่อีกครั้ง