Input your search keywords and press Enter.

รองโต้ง “ธณพง โคตรมณี” เปิดตัวทีมชีจรรย์สโมสร ลงชิง นายก – สท.เทศบาลเขาชีจรรย์ ครบทั้ง 2 เขต ชูประเด็นหาเสียง เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า


วันนี้ (8 ก.พ.64) ที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ต.ยางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นวันแรก ของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์และสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะถึงกำหนดเวลาเปิดรับสมัคร สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายธณพง (รองโต้ง) โคตรมณี หัวหน้าทีมชีจรรย์สโมสร เป็นผู้จับฉลากได้หมายเลข 1 นายอภิวัฒน์ ชอบขาย ในนามคณะก้าวหน้าได้หมายเลข 2 และ น.ส.สาคร เหลืองอ่อน ในนามพลังชุมชน ได้หมายเลข 3


นายธณพง โคตรมณี ได้เผยกับผู้สื่อข่าว ถึงกรณีที่ทาง กกต.ประกาศให้มีการสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2464 นั้น ตนในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์มาก่อน จึงอยากอาสาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งทีดีกว่าพัฒนาแหล่งชุมชนให้มีศักยภาพดีขึ้น


โดยได้วางกรอบนโยบายหลักๆ ที่จะเข้าไปดำเนินการก็คือ การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจชุมชนกับโครงการชีจรรย์มาร์เก็ตพาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าด้านเกษตรธรรมชาติ งานศิลป (Handmade) โครงการ อีส อิ่ม อารต์ เอื้ออาทร นาจอมเทียน สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เพื่อสร้างรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้ โครงการพัฒนาเด็ก- เยาวชนสู่ความเป็นเลิศ โดยสร้างพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ควบคู่กับศูนย์เด็กเล็กโครงการสุขภาพดี จัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติของชุมชน โครงการกีฬาสร้างคน โดยพัฒนาพื้นที่กีฬาต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและเยาวชน โดยทั้งนี้ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนอีกหลายโครงการด้วยกัน


นายธณพง ได้กล่าวต่อไปว่า ทางทีมชีจรรย์สโมสรได้ส่งผู้สมัครลงครบทั้งสองเขต มีทั้งอดีตสารวัตรกำนัน นายตำรวจ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อดีตสมาชิกสภาฯ โดยเขต1 มี นายสุนทร มีแสง นางปุญรัตน์ คงสุวรรณ นายณัฐฐวัฒน์ จันอิ่ม ร.ต.อ.สุนทร รักพร้า นายภัทรพล สกุลมา นายประยูรชาญ ลีลาศ


เขต มี 2 นายบรรจง สันทวี นายวิกรม ชมภู นายสุรเดช สุภาผล นายไพโรจน์ เปียลพ นายศุภชัย สามิภักดิ์ นายวินัย ทับกลัด
สำหรับทีมผู้บริหารมี นางนงค์ละกษณ์ จิตรใจกล้า อดีตประธานสภาฯ เป็นรองนายก นายบรรชา จันทร์วิรุจ เป็นที่ปรึกษา และ น.ส.ฉวีวรรณ บุญแต่ง เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี


นายธณพง ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้พาผู้สมัครพร้อมผู้บริหารทั้งหมด เข้ากราบสักการะพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ศาลเจ้าแม่ชีจรรย์-ชีโอน และพญาเต่าเรือนทีวัดหนองจับเต่า จากนั้นจึงมาสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 090¥545655