Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยาร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน เปิดศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด


ตามที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเลือดหมูที่ให้ใช้มาตรการเหนือกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกประกาศขอให้ประชาชนงดหรือเลื่อนการออกนอกทางจากพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และทางอำเภอบางละมุงได้เปิดให้บริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้มีความจำเป็นไปแล้วนั้น

ล่าสุด มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เตรียมเปิดศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้แสดงเอกสารรับรองความจำเป็นโดยยื่นขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองพัทยาเท่านั้น และในส่วนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่นๆ ให้ไปติดต่อขอรับการรับรองที่ว่าการอำเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของท่าน

ในส่วนบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางตามความจำเป็น และสำหรับกลุ่มองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัท ให้เตรียมทำหนังสือแสดงเหตุผล พร้อมประทับตราของบริษัท และรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแสดงตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองของแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางไปได้เลย โดยไม่ต้องมายื่นเรื่องต่อทางเมืองพัทยาแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้จัดพื้นที่ห้องลงทะเบียน บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยจะเปิดบริการ ในวันที่ 8 มค.64 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นต้นไป

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://www.chonburipr.net/attachments/view/?attach_id=267927&fbclid=IwAR2K3HiEyVgXsFNj_AcXIgknajhlPNdQreulX562Qav9f0UTudJNfG-7BRs