Input your search keywords and press Enter.

ชาวพัทยาต้องสู้ โรงแรมดังพัทยาเปิดไฟรูป ”สู้!” ให้กำลังใจคนไทยและผู้ประกอบการในพัทยาสู้กับ COVID-19 รอบ2 ท่ามกลางบรรยากาศเมืองที่เงียบสนิท

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 7 ม.ค.64 บริเวณวงเวียนปลาโลมา ถนนพัทยาเหนือ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ พัทยา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ร่วมส่งกำลังใจ เปิดไฟห้องพักรูป ”สู้!” เริ่มตังแต่เวลา 19.00 น.ไปจนถึงเวลา 23.00 น. เพื่อเป็นสื่อกลางส่งข้อความให้กำลังใจคนไทยและผู้ประกอบการในพัทยาสู้กับ COVID-19 และเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้แก่คนไทยทุกคน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการในพัทยา ซึ่งเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน และขอร่วมส่งแรงใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองพัทยาที่เงียบสงบ จากิกฤตโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในรอบ2