Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว สนธิกำลังร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กู้ภัยสว่างบริบูรณ์(จุดเขาไม้แก้ว)ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19


*****เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่ 28 ธ.ค.2563 ที่ อบต.เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้และเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) ตำบลเขาไม้แก้ว โดย นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยกู้ภัยและ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยขบวนรถดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่ตำบลเขาไม้โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยกู้ภัยและ อสม.

 


*****นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวว่าวันนี้ทาง อบต.เขาไม้แก้ว ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยกู้ภัยและ อสม.ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยขบวนรถออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ทุกชุมชนและทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาด และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมือกันในการช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่