Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วการ์ดไม่ตก นำทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วตามนโยบายนายอำเภอบางละมุงและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


*****เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง บ้านภูไทร หมู่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และบ้านทุ่งสระแก้ว หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

*****จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาด โควิด-19 จากการสอบถาม นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้วกล่าวว่า กรณีพบแรงงานต่างด้าวสงสัยว่าจะหลบหนีเข้าเมือง และเกรงว่าอาจจะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแพร่ในพื้นที่ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อบต.เขาไม้แก้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันที เพราะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ประสานความร่วมมือไว้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19