Input your search keywords and press Enter.

พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติแห่เข้าวัดทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษากันอย่างคึกคัก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้

เวลา 07.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการทำบุญสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

โดยพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและชาวต่างชาตที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว โดยนำอาหารคาวหวาน ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งได้ร่วมกัน สวดมนต์อาราธนาศิล ฟังเทศ ฟังธรรม ก่อนจะร่วมกันถวายสังฆทานและกรวดน้ำต่อไป