Input your search keywords and press Enter.

บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.ชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม มีประชาชนแห่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 87.53 % มอบให้ไปรษณีย์ส่งตามพื้นที่ ส่วนในของที่รับผิดชอบจะติดกล้องวงจรปิดตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี ทั้งหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งกลางและนอกเขตเลือกตั้งกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 59 หน่วย แยกเป็นนอกเขตเลือกตั้ง กลาง 56 หน่วย ในเขตเลือกตั้งกลาง 1 หน่วย และผู้พิการ 2 หน่วย จากยอดลงทะเบียน 29,549 คน วันนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 25,865 คน คิดเป็น 87.53% โดยบรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจเช็กจำนวนบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่ ท่ามกลางการรักษาความเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สำหรับการจัดการบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าหลังปิดหีบเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะแยกบัตรเลือกตั้งออกเป็นรายจังหวัด พร้อมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ จากนั้นจะแยกบัตรเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดเพื่อส่งไปนับคะแนนพร้อมกัน

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุงในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี กล่าวถึงความความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งนั้น เบื้องต้นทางไปรษณีย์ได้มารอตรวจนับให้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าตรงกับหน่วยเลือกตั้งที่นับไว้แล้วถึงจะมีการเซ็นรับหลังจากนั้นจะมีจัดส่งไปตามหน่วยเลือกตั้งตามผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยคุ้มกัน อีกทั้งในหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8หน่วยเลือกตั้งผู้พิการ มีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 3 ใบ ซึ่งจะมีการนำไปเก็บรักษาไว้ที่ยังสถานที่ที่ทางกกต.กำหนดไว้ ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะนำมารวบรวมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ตำรวจผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าตลอดเวลาและถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ และ คาดว่าวันนี้จะสามารถส่งมอบบัตรแล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง