Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ประธานยกเสาเอกวิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ สว่างสนามชัยเขต ศาลเจ้าแม่ทับทิม


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค.65 บริเวณสว่างสนามชัยเขต ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานดำเนินการก่อสร้างสว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม นางวนิดา พรหมเมฆ ประธานบริหารการก่อสร้าง สว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม นาง เครือวัลย์ ตรีรันตนนุกูล นายกสว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลอดจนกรรมการสว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนชาว อำเภอสนามชัยเขต ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธียกเสาเอก สร้างวิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ สว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับ


โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีมาตรการ ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมาคอยตรวจ คัดกรองผู้เข้าร่วมงานที่ปากทางเข้างาน ซึ่งภายในงานทำพิธียกเสาเอกสร้าง วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ ในครั้งนี้ได้อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือประทับทรง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและผู้ร่วมงาน โดยมีคณะกรรมการ สมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย – เม่งเลี้ยง สมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยกว่า 40 มูลนิธิสมาคม
นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานดำเนินการการก่อสร้างสว่างสนามชัยเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณทางสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) สมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย ที่เดินทางมา ร่วมในพิธียกเสาเอกสร้าง วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ สว่างสนามชัยธรรมสถานเขตศาลเจ้าแม่ทับทิม รวมถึงภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645