Input your search keywords and press Enter.

นายกเล็กตะเคียนเตี้ย ร่วมชมรมพลังตะเคียนเตี้ย ปันน้ำใจส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 25 ครัวเรือน


นายกเล็กตะเคียนเตี้ย ควงลูกชาย ร่วมชมรมพลังตะเคียนเตี้ยปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รอบหมุนเวียนครบทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 จำนวน 25 ครัวเรือน
วันนี้ 26 มี.ค.65 นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียน พร้อม ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกฯ นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม ประธานสภา และนายกรวิชญ์ ประกอบธรรม (บุตรชายนายก) ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องชาว ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


โดยชมรมพลังตะเคียนเตี้ยปันน้ำใจ พร้อมด้วยกลุ่มพลังตะเคียนเตี้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเดินทางมอบถุงยังชีพ เน้นครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากชมรมฯ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ถูกกักตัวจากโควิด-19 ในเขตชุมชนบ้านนาวังหมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านโป่งสะเก็ดหมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนเตี้ย รวมจำนวน 25 ครัวเรือน
นายกรวิชญ์ ประกอบธรรม (บุตรชายนายกฯ) หนึ่งในชมรมพลังตะเคียนเตี้ยปันน้ำใจ กล่าวว่า ได้เดินทางร่วมกับชมรมพลังตะเคียนเตี้ยปันน้ำใจ มากับกลุ่มเพื่อนๆ 4-5 คน เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ ได้เห็นความลำบากของชาวตะเคียนเตี้ย และชาวบ้านอื่นๆ จึงอยากช่วยเหลือ ในวันนี้จึงได้เดินทางมามอบถุงยังชีพร่วมกับทาง ชมรมฯ


ทั้งนี้ ในรอบเดือนที่ผ่านมาทางชมรมฯ และคณะฯ ได้มอบถุงยังชีพตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 จนครบตามวัตถุประสงค์แล้ว และจะทำการมอบถุงยังชีพโดยเริ่มหมู่ที่ 1 ของตำบลตะเคียนเตี้ย ในเดือนถัดไป จนครบทั้ง 5 หมู่บ้าน อีกครั้ง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645