Input your search keywords and press Enter.

รุดช่วยเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู ติดโควิดกว่า 70 คน

กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชู มีเด็กพิเศษติดเชื้อโควิด จำนวนมาก
พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของจำเป็นให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชู เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


ด้วยมูลนิธิบ้านครูบุญชู เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่อง ทั้งทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ สมาธิสั้น ฯลฯ โดยมีเด็กที่อยู่ในความดูแลประมาณ 200 คน และในปัจจุบันมีเด็กประสบปัญหาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มูลนิธิฯ ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีภาระในการดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น กองเรือยุทธการ จึงถือโอกาสนี้เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ ไปด้วยกันให้ได้โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ล่าสุดจากการสอบถามครู บุญชู ม่วงไหมทอง ประธานมูลนิธิเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู ทราบว่า ในเบื้องต้นมีเด็กพิเศษติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 70 คน จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อคัดแยกและดูแลรักษา จนถึงขณะนี้ยังมีเด็กๆ ที่มีอาการป่วยและติดเชื้อเหลืออยู่อีกประมาณ 50 คน ซึ่งยังคงมีความต้องการขอความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่ใจดีอยู่อย่างต่อเนื่อง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
#กองเรือยุทธการ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ