Input your search keywords and press Enter.

อดีตผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ประสานคนใจบุญแจกข้าวกล่อง 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

วันที่ 8 ต.ค.64 ที่บริเวณทางเข้า RUNWAY ถนนพัทยาสาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เมืองพัทยา ร่วมอำนวยความสะดวกจัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ที่เดินทางมารับแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม จากประชาชนผู้ใจบุญใจกุศลที่ติดต่อประสานกับเมืองพัทยา


นายธีระชัย เฮงสิริสิงห์ ผู้บริหาร บจก.อีสต์วอเตอร์ สวอน ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม SWAN เปิดเผยว่า ได้เป็นตัวแทนจากการประสานงานของนางจินตนา แม้นสุรินทร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มเพื่อน จัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองพัทยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันจัดทำอาหารปรุงสุกเป็นข้าวกล่องพร้อมรับประทาน และน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 จุดให้บริการแจกอาหาร คือ หน้าโครงการ RUNWAY 88 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และลานสีฟ้า ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)