Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมสำรวจริมสองฝั่งเจ้าพระยา เตรียมป้องกันน้ำท่วม และตรวจเยี่ยม ชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ

วันที่ 6 ต.ค.64. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมจิตอาสาป้องกันน้ำท่วม โดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่ เสริมแนวกระสอบทรายตามแนวเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะได้ลงเรือสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเส้นทาง กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ถึงชุมชนสันติชนสงเคราะห์


จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเรือผลักดันน้ำ ชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ณ วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และจิตอาสาจาก จ.สมุทรปราการ ในการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะ ผักตบชวา เพื่อไม่ให้เข้าไปกีดขวางการทำงานของเรือผลักดันน้ำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมกระสอบทรายริมเขื่อนคลองบางโฉลง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ ในการป้องกันน้ำท่วม


สำหรับพื้นที่ จ.สมทรปราการ กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้อู่ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ เพื่อนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาสนับสนุนการเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.64 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน มีเรือผลักดันน้ำปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 26 ลำ แบ่งวางตามจุดต่างๆ จำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดคลองลาดกระบัง ข้างแม็คโคร บางพลี 3 เครื่อง จุดคลองลาดกระบัง ข้าง บ.บางกอก แอร์เวย์ 3 เครื่อง จุดคลองขุด ถ.ตำหรุ – บางพลี ต.บางพลี 4 เครื่อง จุดสถานีอนามัยบางปลา คลองบางปลา 6 เครื่อง
จุดสะพานกู้พารา คลองสำโรง ต.บางพลีใหญ่ 4 เครื่อง และจุดที่ 6 สะพานวัดบางโฉลงนอก คลองสำโรง ต.บางโฉลง 6 เครื่อง


โดยมีการเดินเครื่องทั้งหมด วันละ 20 ชั่วโมง ในการวางเรือผลักดันน้ำครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเร่งระบายน้ำออกไปยังคลองบางปลา และคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อส่งมวลน้ำออกสู่ทะเลให้มีประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด


โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวเน้นย้ำ การเตรียมการและป้องกันเหตุน้ำท่วม มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุและเกิดความเสียหายแล้ว ในขณะที่มวลน้ำยังมาไม่ถึงกรุงเทพ และจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังจะมีน้ำทะเลหนุนสูงมาเพิ่มอีกด้วย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เร่งตรวจสอบพื้นที่ต่ำ คันกั้นน้ำที่ชำรุด ให้อุดเสริมแนวป้องกัน รวมถึงให้ใช้เรือผลักดันน้ำพร่องน้ำ ในแม่น้ำลำคลองรอไว้ก่อน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับมวลน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังจะมาถึง โดยปัจจุบันติดตั้งที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไปแล้ว จำนวน 26 ลำ และในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.64) จะไปติดตั้งที่คลองลัดโพธิ์ อีก 12 ลำ ตามที่ได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานคร


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645