Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว เร่งแก้ไขถนนชำรุดตามคำร้องเรียนเร่งด่วน

วันนี้ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30น. นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยกไปทุ่งสระแก้ว-ห้วยไข่เน่า ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกส่งผลให้ถนนยุบตัวเป็นหลุมส่งผลให้การสัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวไม่สะดวกต่อพี่น้องประชนจึงเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ที่ได้รับความเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ก็จะดำเนินการทันที

 

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา