Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างถนนชัยพรวิถี 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 4 กันยายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มอบให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนชัยพรวิถี จากแยกไฟแดงเขาไม้แก้ว-โค้งก่อนถึงวัดถ้ำประทุน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนและมีลมพัด จึงส่งผลกระทบทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนตามหมู่บ้านเป็นบางจุดได้รับความเสียหายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างออกไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้กับประชาชนทุก หมู่บ้านในเขต อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน