Input your search keywords and press Enter.

“กำนันจุด” เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย การปรับพื้นที่อาคารโดม อบต.เขาไม้แก้วเป็นโรงพยาบาลสนามพร้อมให้กำลังใจทีมงานจิตอาสา

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยนายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย ของอาคารอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม)ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้วและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลเขาไม้แก้ว ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและแบ่งเบาภาระ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงใน โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุง ตามมติ ศบค.จังหวัดชลบุรี โดยในสถานที่ดังกล่าว สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50 เตียง และดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน