Input your search keywords and press Enter.

แต่งตั้ง รองนายก ทต.เกล็ดแก้ว พร้อมมอบนโยบายทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วม ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามงานของแต่ละกองราชการ


และในโอกาสเดียวกันนี้ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้แต่งตั้งพร้อมประดับเครื่องหมายอินธนู แก่นางกัลย์มล อายุยืน ให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมมอบหมายนโยบายการปฏบัติงานราชการ ในการบริการประชาชน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด