Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบเร่งตรวจหาเชื้อโควิด เชิงรุกกลุ่มเสี่ยง พ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างในตลาด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 ที่ลานตลาดสหชัย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ รพ.สัตหีบ กม.10 และเทศบาลเมืองสัตหีบ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างที่ประกอบอาชีพ อยู่ในบริเวณตลาด และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีการตรวจหาเชื้อทั้งสิ้นจำนวน 120 คน มี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ และสมาชิกสภา มาอำนวยความสะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงออกมาตรวจหาเชื้อโควิดกันให้มากที่สุด


หลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอำเภอสัตหีบสัตหีบจำนวนมาก และได้มีการส่งตัวเข้ารักษา กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แล้วนั้น ในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายงานใหม่ในวันที่ 15 ก.ค.64 บวกเพิ่มขึ้นมา 21 ราย ทำให้ อำเภอสัตหีบ มียอดผู้ป่วยสะสมที่ผ่านมา จำนวน 745 ราย หายป่วย 507 ราย กำลังรักษา 234 ราย เสียชีวิต 4 ราย และคงจะมีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น แบบบูรณาการ ทยอยให้ประชาชนมาตรวจหาเชื้อกันให้มากที่สุด ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัย สกัดไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ รพ.สัตหีบ กม.10 ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างที่ประกอบอาชีพ อยู่ในบริเวณตลาดและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั่วเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวดไม่ออกไปจากบ้าน แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อแต่มีหลายรายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างกัก 14 วัน และประชาชนทั่วไปสามารถไปขอตรวจได้ที่ รพ.สัตหีบ กม.10 ในวันราชการช่วงเวลา เวลา 08.00-11.00 น หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไปในสถานที่เสี่ยง หรือคลัสเตอร์ต่างๆ ตรวจฟรี และเราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยังคงต้องตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป.


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323