Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี รอง ผวจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.และผู้เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของผู้ประกันตน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงงานจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40
เวลา 10.30 น.วันที่ 15 ก.ค. 64 ที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง(ชลชาย) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงแรงงงานจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ตามโครงการ แรงงาน..เราสู้ด้วยกัน @ชลบุรี โดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นายธวัชชัย กล่าวว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการของทางกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนของ ม.33 ม.39 ม.40 และประชาชนทั่วไป เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดชลบุรี โดยการตรวจคัดกรองหาเชื้อนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 08.30-16.00 น.เป็นต้นไป ในวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ จึงขอให้ผู้ประกันตน ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645