Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองสัตหีบ ลุยแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

วันนี้ 15 ก.ค.64 ที่หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ ตลาดสหชัย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชุน ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แยกกันแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 12 จุด จำนวน 510 ชุด มอบให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


นายณรงค์ กล่าวว่า สำหรับในวันนี้เป็นการนำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มามอบให้กับผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 510 ชุด ทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
และยังกล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ทำการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งคนเดินและรถพ่น ทั่วทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ร่วมไปถึงการขอสภาเทศบาลเมืองสัตหีบอนุมัติเงิน เพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 นำมาฉีดให้พี่น้องประชาชนภายในเขต ซึ่งเราทำทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง พวกเราเทศบาลเมืองสัตหีบ จะไม่ทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเราทุกคนจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323