Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีผุดโครงการปันสุข เปิดสอนและตัดผมชายฟรีช่วงโควิท19

 

เมื่อวันที่ 5ก.ค.64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง และยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร ส่งผลกระทบในวงกว้างกับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน และต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ในการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำโครงการ “สวนปันสุข” โคก หนองนา ถนนกินได้ ให้พี่น้องประชาชนชาวชลบุรี เข้ามาเก็บพืชผักสวนครัวไปรับประทานได้ฟรี และมีการปลูกทดแทน ให้สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เห็นว่าเรื่องของการตัดผม ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางศูนย์ฯ พอจะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดสอนและให้บริการตัดผมชายฟรี โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่มาเรียน และมาตัดผมฟรี โดยทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งรัด มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เกิน 10 คน และเว้นระยะห่างทางสังคม


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ และมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าสู่สภาวะปกติ


โดย นางวันพร จันเวโรจน์ ผู้มาเรียนตัดผม เพื่อจะนำไปตัดให้กับคนในครอบครัว เพราะไม่ต้องการออกไปตัดนอกบ้าน กล่าวว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในครอบครัวได้จริงๆ อย่างน้อยเป็นการลดรายจ่าย และสามารถเพิ่มรายได้ ให้กับคนที่สนใจจะต่อยอดเป็นอาชีพเสริม นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้มารับบริการตัดผมฟรี บอกว่าเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยม มีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ และคิดว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ น่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆ ทางด้าน นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี บอกกับทีมข่าวว่า ทางศูนย์จะจัดทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยไม่ต้องรองบประมาณของทางราชการ อุปกรณ์บางส่วนทางศูนย์ฯ มีให้ใช้ บางอย่างทางผู้เรียนก็นำมาเอง ทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้และเห็นผลทันที โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ นำความรู้ความสามารถของตนเองออกมาสร้างประโยชน์ แบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชน ทางศูนย์ทำเป็นโครงการ 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยจะมีการสอนอาชีพมากมายให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสมัครเรียนผ่านช่องทาง Facebook หรือ เว็บไซต์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เราหวังว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดสิ้นสุดลง พี่น้องประชาชนชาวชลบุรี จะมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะไปประกอบอาชีพต่อได้ทันที


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0908535645