Input your search keywords and press Enter.

โควิดชลบุรี วันนี้ผู้ติดเชื้อยังสูง 290 ราย รวมสะสมทะลุหมื่นรายแล้ว

วันนี้ 8 ก.ค.64 สสจ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมรวม 10,575 ราย เสียชีวิต 2 รวม 57 ราย พบ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 290 จาก
1. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เขื่อมโยง ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี) 3 ราย
3. ตรวจเชิงรุก ตลาดมาลัยทอง อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย
4. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์) 2 ราย
6. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดบุรีบริบาล อำเภอเมืองชลบุรี 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด
7.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย
7.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย
7.3 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย
8. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด
8.1 จังหวัดนครปฐม1 ราย
8.2 จังหวัดสมุทรปราการ1 ราย
8.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
9.1 ในครอบครัว 93 ราย
9.2 จากสถานที่ทำงาน 59 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 62 ราย
11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 ราย
วันนี้ ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 875 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 841 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท
ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 9 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645