Input your search keywords and press Enter.

บิ๊กรอย นำร่อง 11 โรงพัก ภาคตะวันออก ทำโครงการนัดหมาย พนง.สอบสวนล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ชลบุรี ใช้ สภ.เมืองชล พัทยา แสนสุข บางละมุง รวม 4 สภ.

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ในการหยุดการแพร่กระจายโรคติดต่อร้ายแรง และลดความแออัดบนโรงพักในการใช้บริการที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ
โดยในพื้นที่ บช.ภ.2 มีรายงานข้อมูลสาธารณะจาก ตำรวจภูธรภาค 2 ว่า พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าว โดยหวังจะให้บริการให้ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ จึงได้จัดทำโครงการนัดหมายพนักงานสอบสวนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์


ในบางคดีความผิดที่เกิดขึ้น เช่น คดียักยอกทรัพย์, คดีฉ้อโกง, คดีหมิ่นประมาท, คดี พ.ร.บ.เช็คฯ ซึ่งไม่ได้เป็นคดีเร่งด่วน เมื่อนัดหมายวันเวลาแล้วผู้แจ้งค่อยมาพบพนักงานสอบสวน เป็นการเพิ่มช่องทางความสะดวกของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มของคนหมู่มากในสถานีตำรวจ


ด้วยวิสัยทัศน์ของ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 ได้กำหนดให้สถานีตำรวจรวม 11 สถานี ของตำรวจภูธรภาค 2 เป็นสถานีตำรวจนำร่อง ประกอบด้วย สภ.เมืองชลบุรี, สภ.เมืองพัทยา, สภ.บางละมุง, สภ.แสนสุข, สภ.เมืองฉะเชิงเทรา, สภ.เมืองระยอง, สภ.เมืองจันทบุรี, สภ.เมืองตราด, สภ.เมืองสระแก้ว, สภ.เมืองปราจีนบุรี และ สภ.เมืองนครนายก โดยจะให้บริการในเวลา 10.00-19.00.น. ในวันและเวลาราชการ


สำหรับขั้นตอนให้โหลดแอปพลิเคชัน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่แจ้งให้ทราบ แล้วลงทะเบียน โดยกรอกข้อความรายละเอียด แล้วนัดหมาย กับพนักงานสอบสวน และมีการผ่านการตอบนัดหมาย จะมีการยืนยันรหัส (OTP) ถือว่าแล้วเสร็จการนัดหมาย สะดวก ปลอดภัย ลดความหนาแน่น โดยโครงการดังกล่าวนี้สามารถ ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้ง 11 สถานี ซึ่งหากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ตำรวจภูธรภาค 2 น้อมรับและยินดีนำไปปรับปรุงระบบให้รองรับการบริการประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645