Input your search keywords and press Enter.

พัทยา แจงภาพ ปชช.รอรับแจกของในโซเชียล เป็นการวางระบบตามมาตรการป้องกันโควิด แจงจะแจกอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ต้องขออนุญาตเมืองพัทยา จัดหาพื้นที่เหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรการ

ตามที่มีภาพนำเสนอ ในสื่อโซเชียลเป็นภาพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังเข้าคิวรอรับแจกอาหารบริเวณชายหาดเมืองพัทยา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา และเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนอยู่ในขณะนี้นั้น


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากภาพที่เห็นหากมองมุมเดียวก็จะเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจากผลกระทบโควิด-19 แต่ถ้ามองภาพรวมจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีคนไทยผู้ใจบุญอีกเป็นจำนวนมากที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก ในภาพก็จะเป้นกลุ่มลูกหลานของเพื่อนของตนเองที่ขออนุญาตทางเมืองพัทยาเตรียมอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชน


ซึ่งในทุกระลอกของการแพร่ระบาดก็จะเห็นคนไทยใจดีออกมาช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ให้สังคมมากขึ้น แต่ต้องมีการขออนุญาตกับทางเมืองพัทยาเพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของ ศบค. เป็นการเน้นย้ำการรักษาและปฏิบัติตามาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งประชาชนที่มารับแจกจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ดูแลไม่ให้เกิดภาวะเสี่ยงตลอดจนจบกิจกรรม


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645