Input your search keywords and press Enter.

วัคซีนแอสตร้า ถึงเมืองพัทยา นายกเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชน-บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการบริหารจัดการในส่วนของวัคซีนทางเลือก “เมืองพัทยาพร้อม” และการเข้าถึงวัคซีนของรัฐ เพื่อสร้างความครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่เขตเมืองพัทยาเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นรับนโยบาย 120 วันเปิดประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ใช้เป็นสถานที่บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมามีการให้บริการวัคซีนซิโนแวคประชาชนในกลุ่มต่างๆ ตามระบบมาอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุด วันที่ 5 ก.ค.64 มีรายงานว่า วัคซีนแอสตร้าเซนนิก้าได้รับการจัดสรรมายังโรงพยาบาลเมืองพัทยาและกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดในกลุ่มตลาดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่กำลังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยู่ในขณะนี้


ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยา ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมกล่าวทักทายพูดคุยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะบริหารจัดการทุกวิถีทางที่ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้รับบริการวัคซีนอย่างครอบคลุม


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645