Input your search keywords and press Enter.

อัฑต์พงศ์ บุญบรรเจิดศรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหาร นำชุดถุงยังชีพกว่า100 ชุดแจกให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต โควิด 19

วันนี้ 28 มิ.ย. 64 นายอัฑต์พงศ์ บุญบรรเจิดศรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหาร ได้นำชุดถุงยังชีพกว่า100 ชุดมาแจกให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต โควิด 19

ภายในซอยชายโสดและซอยธรรมวิทยา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังทางอำเภอสัตหีบ ประกาศ เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไววันโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมี อำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ ผู้นำชุมชนซอยธรรมวิทยา และซอยชายโสด อสม. เทศกิจเทศบาลเมืองสัตหีบ เจ้าหน้าที่จาก พัน สห.ทร ที่ 2 ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมมอบของให้ประชาชน และ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

นายอัฑต์พงศ์ บุญบรรเจิดศรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหาร  กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนทุกคน ที่ต้องกักตัวให้ครบ 14 วันและต้องตกงาน ต้องหาเช้า กินค่ำ เนื่องจากตลาดเช้าสัตหีบถูกสั่งปิด สิ่งของเหล่านี้อาจจะช่วยเหลือครอบครัวได้หลายวัน จากพิษของเชื้อโควิด19 ที่กำลังระบาดหนัก ในพื้นที่อ.สัตหีบ และ ขอให้ทุกคนอย่าได้ท้อหรือหมดกำลังใจ สู้ให้ผ่านไปให้ได้ ให้ทุกคนได้สู้ต่อไป เราจะไม่ทิ้งกัน


และยังกล่าวต่ออีกว่า เหตุการณ์โควิดนี้ ความเครียด ความยากลำบาก ความเดือดร้อน จะเป็นประสบการณ์ให้ทุกๆคนแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต ขอเป็นอีกหนึ่งแรงให้ทุกคนฝ่าฟันช่วงวิกฤษนี้ไปได้ครับ สู้ๆนะครับ