Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วสั่งแก้ไขปัญหาถนนทางเข้าบ้านประชาชนชำรุดตามคำร้องเรียนเร่งด่วน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหมู่บ้านคอเขา ทางเข้าหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนน 331 ชำรุดเป็นร่องลึก จึงมอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัติ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ บ้านคอเขา หมู่.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อแก้ไขทางเข้าบ้านเรือนประชาชนเชื่อมต่อถนน 331 เนื่องจากฝนตกที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้ถนนทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุมบ่อลำบากต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน ทาง นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้แก้ไขเร่งด่วน

นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้วได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้นำ แสลค มาลงถมทางเข้าบ้านของผู้ที่ร้องเรียน ได้ใช้รถไถปรับและทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ใช่จอบเกลี่ยให้เสมอเพื่อความสะดวกสบายของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและได้พูดคุยกับชาวบ้านหากมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องถนนชำรุดน้ำปะปาไม่ไหลหรือต้องการร้องทุกข์ปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ