Input your search keywords and press Enter.

แหล่งน้ำเริ่มแห้งขอด นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่พร้อมนำน้ำใส่รถดับเพลิงแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค

จากปัญหาภัยแล้งที่กำลังกระจายไปทั่ว ทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ ล่าสุด วันนี้ (23 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ได้เร่งนำน้ำใส่รถดับเพลิงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว หลังจากทราบว่าชาวบ้านหลาย ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อนำน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งมีชาวบ้านได้นำถังน้ำ และภาชนะใส่น้ำมารอรับน้ำจากทางเจ้าหน้าที่ที่นำน้ำมาแจกในครั้งนี้

วันนี้นำน้ำออกแจกจ่ายบริเวณบ้านคอเขส(บ้านลุงหมึก) ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากเขื่อนเก็บน้ำของหมู่บ้านมีปริมาณลดลง และตื้นเขินอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานาน จนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งปีนี้ชาวบ้านบอกว่าได้ประสบภัยแล้งรวดเร็ว และรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ออกแจกจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้านเฉลี่ยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในเบื้องต้น